Inspiratiemiddag voor professionals in ouderen en wonen

Voor ondersteuning van ouderen bij zelfstandig wonen is samenhang tussen wonen, zorg en welzijn nodig. Dat vraagt om samenwerking, nieuwe woonvormen en aandacht voor preventie, welbevinden en ontmoeten.

De regio Zuid-Kennemerland/ IJmond wil professionals en vrijwilligers in de regio graag onderling verbinden en inspireren om die samenwerking te verdiepen. GeneratieThuis en ZorgSaamWonen zijn gevraagd om in 2021, 2021 en 2023 een bijeenkomst te organiseren om deze samenwerking te ondersteunen.

De eerste Inspiratiemiddag was op 10 juni 2021, online, en bood uitgebreid gelegenheid om collega’s uit de regio te ontmoeten en de regionale regelingen die ouderen ondersteunen te verkennen. Er waren bijdragen over het actieve werk in de wijk in Heemskerk, de SlimoTheek en het woonproject de Hof van Leijh in Haarlem.

 

Category

Workshops & Trainingen