SocialEnterprise

Generatiethuis is een sociale onderneming

Door inzet van onze diensten, producten en projecten zijn ouderen zich bewuster van hun mogelijkheden en kracht. Ze zijn in staat langer op verantwoorde wijze zelfstandig te blijven wonen en geïnformeerde keuzes te maken wanneer er veranderingen in hun leven optreden. Door bijvoorbeeld de woning op tijd te verbeteren, neemt de kans op vallen af. Dit heeft weer een enorme impact op de zorgkosten.

 

Belangrijk kenmerk van de lokale aanpak van Generatiethuis is de verbinding tussen ouderen, overheid, woon-, zorg- en welzijnsorganisaties maar vooral ook lokale ondernemers te leggen om in hun regio gezamenlijk het faciliteren van ouderen op te pakken. Daarnaast wil Generatiethuis actief de kennis en competenties van ouderen blijven benutten in al haar werkzaamheden.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.