Dort Spierings promoveert op woonwensen van ouderen in complexen

Woonzorgcomplexen werden sinds de jaren tachtig gebouwd om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen.

 

Maar met veranderende wetgeving en concurrentie in de zorg, is het fundament onder het concept van deze woonzorgcomplexen weggevallen. Er kan nog wel gewoond worden, maar zorg wordt veelal door verschillende organisaties geboden en welzijnsruimten worden gesloten. Daarmee verdwijnt ook de basis onder het beschut zelfstandig wonen. Er is een betere balans nodig en mogelijk tussen keuzes gericht op kwaliteit en die ingegeven door wetgeving en financiering, meent Dort Spierings. ‘Goede intenties van wooncorporaties sneuvelen door de hardheid van de kaders vanuit wetgeving’.

 

Spierings deed onderzoek naar de door ouderen ervaren sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen en de wenselijke schaal ervan. Hij onderzocht 265 projecten, interviewde 174 bewoners en sprak met beslissers en professionals, managers in wonen en zorg. Een van zijn bevindingen: samenvoeging van meer en minder zorgzwaarten in een woonzorgcomplex is niet altijd een gelukkige mix. Als meer dan een kwart van de bewoners zwaardere zorg nodig heeft, dan heeft dat een negatieve uitwerking op de verbondenheid in het complex.

 

Als kwetsbare ouderen nog zelfstandig willen kunnen wonen zijn nabijheid van welzijn en zorg twee belangrijke voorwaarden. De aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte werkt daarbij als een vliegwiel voor de sociale cohesie en informele hulp. In Rotterdam, Heerlen, Waalwijk en Uden zijn voorbeelden van een goede mix van deze woonvoorziening, waarbij grootschaligheid en kleinschaligheid hun eigen kwaliteiten hebben. Dit kan enerzijds de keuzevrijheid in contacten en activiteiten zijn, anderzijds de veiligheid van sociale controle.

 

Met zijn resultaten hoopt Spierings tegenwicht te bieden aan de ingezette verarming van de zorg- en welzijnscomponent voor beschut zelfstandig wonen voor ouderen.

 

(Bron: RU Nijmegen)

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.