Installateurs aan de slag met de Huistest

We kennen elkaar al een tijdje, stichting KIEN en GeneratieThuis, en ontdekken steeds meer gemeenschappelijke doelen. Dat is een goede bodem voor samenwerking. Op de site van KIEN kwam deze week een mooie toelichting hierop:

 

“2015 wordt het jaar van de Huistest”, aldus Josephine Dries van Generatiethuis. De Huistest van Generatiethuis is een website met informatie en een test die senioren helpt hun woning aan te passen om prettiger, veiliger en langer zelfstandig thuis te wonen. Stichting KIEN werkt samen met Generatiethuis om ook installateurs een rol te geven bij de Huistest. Installateurs kunnen voor bewoners het aanspreekpunt zijn om alle gewenste en nodige aanpassingen te regelen. In 2015 wordt een gezamenlijke pilot gestart.

 

De Huistest is een online checklist voor huiseigenaren en huurders om hun woning na te lopen op levensloopbestendigheid. Aan de hand van de uitkomsten kunnen ze zelf maatregelen nemen om comfort, veiligheid en de eigen zelfstandigheid te vergroten. De checklist werd vorig jaar gecombineerd met het Startpakket van UNETO-VNI, OTIB en KIEN: een pakket met de minimale set maatregelen om een woning voor te bereiden op toekomstige zorgvragen. In 2014 is vervolgens een start gemaakt met de verdere samenwerking tussen UNETO-VNI, OTIB, KIEN en Huistest om de Huistest landelijk verder uit te rollen via onder meer de comfortinstallateurs.

 

Praktisch instrument voor WMO

 

“De Huistest is momenteel al in gebruik in zo’n 50 gemeenten. Het is een test die bewoners individueel kunnen doen, maar gemeenten zetten de test in als instrument om hun burgers te helpen hun woning geschikt te maken om langer zelfstandig thuis te wonen”, zegt Josephine Dries, die samen met Mieke Koot de Huistest heeft ontwikkeld.  “Nu sinds 2015 de verantwoordelijkheid voor onder meer WMO bij de gemeenten is komen te liggen, verwachten wij dat we meer gemeenten kunnen aansluiten.” Gemeenten die de Huistest inzetten, krijgen ondersteuning bij het trainen van medewerkers of vrijwillige woonadviseurs die bewoners begeleiden. Installateurs kunnen die rol van woonadviseur ook op zich nemen.

 

Centrale rol van de installateur

 

In samenwerking met KIEN kunnen nu ook installateurs de Huistest gebruiken om een goede inventarisatie te maken van mogelijke en gewenste aanpassingen in een woning. “De scope van de Huistest is wel breder dan installatiewerk, maar het idee is dat er een lokaal samenwerkingsverband ontstaat van installateurs, aannemers en bijvoorbeeld tuinbedrijven om de resultaten uit de Huistest uit te voeren. Omdat het werk van een installateur heel breed is en raakvlakken heeft met vrijwel alle aspecten rondom langer zelfstandig thuis wonen, is de centrale rol van de installateur logisch.”

 

Totaalpakket voor woningaanpassing

 

De bedoeling is dat dit jaar een pilotproject start van UNETO-VNI, OTIB, KIEN en Huistest. Vervolgens zal een inventarisatie plaatsvinden van installateurs die de toegevoegde waarde van de Huistest zien en ermee aan de slag willen gaan. Installateurs kunnen de Huistest meenemen in hun klantgesprekken en in samenwerking met lokale ondernemers een totaalpakket bieden om de woning aan te passen. Het is de bedoeling dat het ook andersom werkt: bewoners die een Huistest hebben laten uitvoeren kunnen op termijn op de website ook de comfortinstallateurs vinden die de maatregelen goed kunnen uitvoeren.

 

Stichting KIEN zet de huistest ook in bij andere projecten, waaronder Vitaal Thuis. Binnen dit programma worden samenwerkingsverbanden ingericht van zorgaanbieders, gemeente en installatiebedrijven. In januari wordt de pilot uitgerold in Noord Holland.

 

Meer informatie over de Huistest vindt u hier: www.huistest.nl

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.