Zelfredzaamheid in een koffer

Thuistechnologie als dienst

 

“We verkopen geen kastjes maar diensten waar mensen echt mee geholpen zijn. En technologie is daar onderdeel van.” Heldere taal van André Raanhuis, sales consultant bij Tunstall. Een bedrijf dat graag luistert naar wat hun klanten willen, waar ze mee geholpen zijn

Het antwoord? Men wil geen dure ingewikkelde kastjes en apparaten in huis. Mensen willen veilig en onbezorgd wonen en leven en dat dat allemaal gewoon goed geregeld is.
En wat de zorginstellingen betreft is het feitelijk eenzelfde soort verhaal. Ze krijgen geen vergoeding meer voor werkzaamheden buiten hun corebusiness (zorg leveren). Dus zitten die met de techniek in hun maag. Het wordt ze te duur wat de alarmeringsapparatuur moet bij mensen thuis ingesteld worden, de alarmopvolging geregeld, de meldkamer bezet, de apparatuur onderhouden en de overhead betaald… Weg dus met de kastjes bij cliënten thuis, die moeten ze zelf maar aanschaffen, zo lijkt de nieuwe tendens. Maar dat is um nou net de kneep. De meeste mensen kopen het niet zelf want ze kunnen het niet betalen of ze hebben andere prioriteiten.

Abonnement
alarmering voor thuiswonende seniorenReden voor ondernemers om in plaats van kastjes diensten te gaan leveren. Een abonnement op persoonsalarmering bijvoorbeeld dat al naar gelang de situatie aangevuld kan worden met rookalarm, koolmonoxide alarm of een slim slot.  Ze nemen de zorginstellingen de zorg voor techniek uit handen. Ze nemen de aansluitingen over van de zorginstellingen, installeren de apparatuur bij mensen thuis of in de instelling, nemen het onderhoud voor hun rekening en richten een 24/7 meldcentrale in.
Een voorbeeld van deze nieuwe aanpak is het TunstallThuis programma.  Men neme een abonnement en  er wordt gezorgd voor een home-unit met bijvoorbeeld een brandveiligheidpakket of – als iemand zorg nodig heeft-  een basispakket met  alarmunit en zender én de alarmopvolging. Wie een uitgebreider pakket wilt, breidt de basis uit met losse componenten zoals een draadloze trekschakelaar in de badkamer, sensoren of in de nabije toekomst een slim slot.

Toegankelijk
Met het abonnement en de bijbehorende service wordt het kastje, het apparaat ineens minder ‘een ding’. De bewoner heeft er geen omkijken naar want het apparaat wordt op gezette tijden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd en de accu’s worden bijgevuld. Zelfstandig wonende ouderen en anderen krijgen met dit concept niet alleen een apparaat, ze hebben een complete dienst. De bijbehorende meldcentrale zet meldingen namelijk al naar gelang de afspraken die daarover gemaakt zijn, linea recta door naar zorgaanbieder, mantelzorger, huisarts of buren of vrienden.

Pikant detail: het systeem is toegankelijk voor elke soort woning want er is in principe geen breedband internet nodig.Tunstall thuisalarm werkt zowel met en zonder breedband internet maar
Het systeem werkt met een vaste telefoonlijn Wel breedband? Zorg ervoor de ADSLfilter te gebruiken.
In geval van een stroomstoring, geen nood. De interne batterij neemt het 40 uur lang over. Wanneer de stroomstoring langer dan een uur duurt, gaat er een melding uit naar de meldcentrale die u vervolgens belt om de situatie te bespreken.

Menselijk
Meldingen doorzetten naar een mobiel kan niet. Een bewuste keuze want Tunstall wil alles kunnen verifiëren en loggen (noteren). Mantelzorgers willen vooral ontzorgt worden en enkel meldingen krijgen die ertoe doen en grip op de zaak houden.”

Die grip is er zeker: de meldkamer medewerker ziet precies aan het overzicht van de devices op het meldkamerscherm welk apparaat gebruikt is voor welke melding. Zo weet hij of zij exact waar de bewoner is. En …de servicedienst ziet zo gelijk of de accu of batterij leeg is, of een kastje defect is en of er een reparateur langs moet.

Last but not least, de installateurs van Tunstall kijken verder dan techniek.  Omdat zij bij mensen thuis komen, kunnen ze ook zien hoe het met geen gaat. Of het huis opgeruimd is, of er geen nare luchtjes hangen en of de bewoner wel eet en drinkt. Dat geven ze dan door aan de meldkamer die de mantelzorgers of profs op de hoogte stelt. Zo wordt technologie vanzelf warme zorg.

Meer info over Tunstall Thuis

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.