Ouderen meer bewust over aanpassing woning. Maar doen niets.

Steeds meer ouderen beseffen dat het belangrijk is om na te denken over hun woonsituatie in de toekomst, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf opdracht tot dit onderzoek.

 

Bewustwording en besluitvorming

Het merendeel van de ouderen lijkt te beseffen dat het wenselijk dan wel noodzakelijk is om over de geschiktheid van de woonsituatie na te denken. Dit besef betekent echter niet dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt: de meeste ouderen doen vervolgens namelijk niets.

 “Je kunt je er wel bewust van zijn, maar in de praktijk wordt de beslissing uitgesteld. Dan komt het pas aan de orde op het moment dat er daadwerkelijk wat gebeurt.” (De heer K)

Een verbouwing is een belangrijk moment waarop bewuste ouderen ook daadwerkelijk iets kunnen gaan doen. Dan is het belangrijk dat hun aannemer hen goed kan informeren.

 

Gevoelig gespreksonderwerp

De onderzoekers geven verder aan dat het bespreken van de woonsituatie een gevoelig gespreksonderwerp kan zijn. Mensen praten er niet graag over en aanpassingen kunnen een stigmatiserende werking hebben. Het kan zelfs zo zijn dat te vroeg gerealiseerde woningaanpassingen een negatieve uitwerking hebben als de mensen er nog niet aan toe zijn. Dat wil zeggen: de aanpassingen kunnen worden teruggedraaid of niet gebruikt.

 

Persoonlijk

De doelgroep heeft behoefte aan informatie en advies over de mogelijkheden voor het aanpassen van de woonsituatie en vindt het belangrijk die persoonlijk te ontvangen.

 

Aanbevelingen

De onderzoekers doen een aantal belangrijke aanbevelingen:

 

  1. Bewustwording  moet verder gestimuleerd worden. Het liefst in de directe omgeving van ouderen, maar ook door de overheid. Woningaanpassingen moeten normaal worden.
  2. Ouderen zijn heel ervaren consumenten. Door hen te betrekken bij het vinden van oplossingen zullen zij deze eerder accepteren.
  3. Bewustwording onder bouwbedrijven en installateurs vergroten. Zij kunnen ouderen stimuleren bij (kleine) verbouwingen ook woningaanpassingen voor de toekomst meteen mee te nemen. Daarvoor moeten deze bedrijven wel zelf voldoende kennis hebben.
  4. Bewustwording en besluitvorming stimuleren door mensen te leren anticiperen.
  5. Persoonlijke benadering

 

Het persoonlijk ontvangen van informatie en advies zou voor het overgrote deel van de ouderen een stimulans kunnen bieden om stappen te ondernemen om de woonsituatie aan te passen. Hier lijkt een rol weggelegd voor gemeenten.

 

Meer lezen over dit onderzoek? Gewoon even downloaden.

Lager, Brouwer, De Kam, Kibele (2016) Op tijd de drempel wegnemen

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.