woningaanpassingen voor senioren

Is uw huis al seniorproof?

 

Dertig jaar geleden schreven de buren van mijn ouders zich in voor een bejaardenhuis. Mijn ouders vonden het maar niks. Ze bleven “lekker op zichzelf wonen” en waren hun tijd vooruit. Ze waren zelfredzaam avant la lettre maar nadenken over woningaanpassingen was er nog niet bij.

 

aanleunwoningen senioren

Verzorgingshuis
Dat mijn oma op haar 87e naar een aanleunwoning verhuisde, vonden ze wel passend. Oma woonde immers al tientallen jaren alleen en begon een beetje te kwakkelen met haar gezondheid. Een fijn idee dus om verzorging uit het aanpalend verzorgingshuis achter de hand te hebben.
Voor zichzelf zagen ze een gang naar een verzorgingshuis of nog erger een verpleeghuis als een absoluut no-go area. Gelukkig was dat ook niet aan de orde. Beiden zijn, nu tien jaar geleden, vanuit huis begraven.

Woontechnologie
Mijn ouders waren niet bekend met, laat staan zich bewust van, de mogelijkheden om een huis slimmer in te richten. Het met Domotica of woontechnologie aanpassen van een huis aan de behoeften van ouder wordende mensen, was in hun tijd een utopie. Bekend was toen al wel dat ouderen te maken krijgen met eenzaamheid, vallen, verdwalen, vergeetachtigheid, angst, immobiliteit en andere lastige leeftijdobstakels. Maar daar wilden de meeste mensen niet bij stil staan. Ouder worden, dat overkomt anderen.

bewust worden over wonen voor laterBewust wonen
Anno 2018 willen mensen, jong en oud, niet stil staan bij het ouder worden en de gevolgen die dat met zich mee kan brengen. Toch lijkt er een kentering op komst.  Althans dat concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzochten hoe het zit met het bewustzijn bij ouderen rondom de wenselijkheid of noodzakelijkheid om na te denken over hun woonsituatie op de langere termijn. Conclusie:

Het overgrote deel van de ouderen denkt wel na over ‘later’. Niet dat ze zich massaal inschrijven voor verzorgingshuizen of hedendaagse vervangers daarvoor, nee zeker niet. Maar ze beseffen steeds beter dat het belangrijk is om inderdaad na te denken over hoe ze later willen wonen..

Advies op maat
Dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om dat wel of niet te doen, dat weten ouderen ook maar verder…. het ligt gewoon te gevoelig. Tussen nadenken over woningaanpassingen en praktische stappen daartoe ondernemen, ligt dus nog steeds een wereld van verschil.

Net als mijn ouders willen de meeste hedendaagse ouderen niets weten van ‘ouder zijn’. Dus opdringen heeft geen zin. Wel zin heeft, aldus de Groningse onderzoekers, informatie en advies geven over de woonaanpassingen. En dat liefst in een persoonlijk advies en informatie.

Praten met doelgroep
Het ei van Columbus aldus de Groningers: ga met de doelgroep in gesprek!  Ja, dat bedachten wij een paar jaar geleden al. Daarom geven GeneratieThuis en MijnHuisopMaat workshops en informatie en advies over hoe technologie het leven en wonen prettiger kan maken, comfortabeler, veiliger en onbezorgder. We vragen onze bezoekers:

‘Heeft u uw woning al aangepast om later thuis te kunnen blijven wonen?’ en “Hoe wilt u graag blijven leven?” of “Wat vindt u belangrijk?”

Obstakels markeren
in gesprek over woningaanpassingenWe gaan met hen in gesprek over hun bedenkingen, tegenwerpingen. We gaan naar ze toe, lopen samen met ze door hun huis, markeren samen de obstakels die ze ons laten zien:

  • de matjes, losse vloerbedekking en drempels die uitnodigen tot struikelen of vallen;
  • de lichtknoppen die te ver van het bed af hangen;
  • de donkere gang die ze s avonds door moeten om naar toilet te gaan;
  • het gasfornuis of elektrische kookplaat die pas uitgaat als iemand de knop om draait;
  • het snel naar de voordeur willen als er aangebeld wordt terwijl je niet weet wie er voor de deur staat;
  • het brand en koolmonoxide alarm dat nog netjes in het cellofaan in de meterkast ligt.

Hun eigen advies
Aldoende brengen we samen met de bewoners hun hele huis in kaart. En hun leven. Want natuurlijk is het belangrijk te weten hoe mensen graag hun dag doorbrengen en wat hen daarin eventueel tegenhoudt.
En zo komen we tot een advies. Een advies dat de oudere als het ware zelf heeft samengesteld. Hij of zij gaf immers zelf de ingrediënten aan. Ons advies bevat ook productafbeeldingen en uitleg over de werking van die apparaten, zodat men alles nog eens rustig kan nalezen en beoordelen. En het zou zo maar kunnen dat wij, als de oudere het advies op zich in heeft laten werken, een telefoontje krijgen: of we een goede installateur weten die een en ander kan aanleggen. “Want”, zo zeggen ze dan “het is toch wel handig en verstandig om al die dingen die we u vertelden nu eens aan te pakken.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.