Op naar een mooie samenwerking: Atrivé en GeneratieThuis

GeneratieThuis en Atrivé bundelen vanaf vandaag hun ervaring in het programma Mijn Huis op Maat. Hiermee kunnen we gemeenten en wooncorporaties nog beter ondersteunen bij zowel visie- en beleidsontwikkeling rondom ouderen en wonen, maar ook met de praktische vertaling naar bewoners; wat kunnen zij zelf doen om comfortabel en veilig te kunnen blijven wonen.
Senioren wonen langer thuis. Dat betekent voor hen dat zij hun zorg en ondersteuning zelf thuis regelen. Om langer thuis te kunnen blijven wonen zijn vaak ook
aanpassingen in de woning nodig. Bewoners moeten ook dit zelf regelen: zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor de eigen woning. In de praktijk hebben bewoners vaak moeite om hun plannen om te zetten in concrete acties. Ze hebben veel vragen: “Wil ik gaan verhuizen of hier blijven wonen? Als ik hier blijf wonen: hoe kan dat comfortabel en veilig?”.

Gemeenten en wooncorporaties, maar ook zorg- en welzijnsorganisaties kunnen daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door bewoners te informeren over opties
en kosten. Zo worden zij zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid en kunnen zij daadwerkelijk aan de slag.

 

Wat bieden wij en hoe doen wij dat?

Onze TOOS: technologiehuisje

We komen graag langs met ons technologiehuisje TOOS. TOOS staat voor Technologie voor Ouderen, Om de hoek verkrijgbaar en Slim. Meerdere gemeenten en corporaties hebben onze TOOS in gebruik. Daarmee demonstreren zij thuistechnologie aan senioren of aan medewerkers. Het zelf proberen, drukken, kijken of draaien helpt goed. Techniek krijgt dan pas betekenis en waarde. TOOS is makkelijk te vervoeren en wordt in afstemming met u samengesteld.

Thuistechnologiecafé
Tijdens ons Thuistechnologiecafé worden vooroordelen over technologie weggenomen (“Te duur? Te technisch? Niets voor mij…”). We laten senioren op een laagdrempelige manier kennismaken met technologie voor in huis. Ze merken dat het soms net iets eenvoudiger, veiliger en leuker kan. Of wij gaan met u en uw samenwerkingspartners het café in: welke meerwaarde heeft thuistechnologie voor uw bewoners en huurders en welke kansen zijn er om hen kennis te laten maken met thuistechnologie?

Anita Lahuis (Atrivé): “Plezierig, professioneel en praktisch”: een mooie beschrijving van een workshopdeelnemer van mijn aanpak.

Op de trom slaan: manifestaties, markten, presentaties…

Wilt u meer reuring? Dan organiseren wij manifestaties, markten en pop-up-winkels voor bewoners waar organisaties en bedrijven hun diensten en producten aanbieden. Een laagdrempelige manier om senioren en andere belangstellenden te informeren over mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen of te verhuizen naar een geschikte woning. Wij verzorgen presentaties of trainen ambassadeurs die zelf een presentatie verzorgen. We trainen vrijwilligers die op huisbezoek gaan om samen de Huistest in te vullen. Zij geven dan concreet advies aan bewoners over mogelijke verbeteringen in hun woning.

Mieke Koot (GeneratieThuis): “Iedereen wil oud worden, maar niemand ……………” Met een realistische kijk op het leven, maar vooral met humor, kijk ik graag naar de mogelijkheden en niet alleen naar de beperkingen.

Projectleiding

Wij verzorgen projectleiding en programmacoördinatie voor projecten rondom senioren, wonen en technologie. Onze kracht ligt in het samenwerken met veel
verschillende partijen die zich lokaal inzetten voor oudere bewoners, mantelzorgers en mensen met een beperking. We vertalen beleid naar tastbare resultaten
en praktische communicatie met senioren.

Kim Oude Luttikhuis (Atrivé): “Thuis is veel meer dan het huis waar iemand woont. Het is vooral een vertrouwde plek met een verleden, herinneringen en gewoontes. Daarbij aansluiten is mijn drijfveer. Zodat je huis je thuis blijft.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.