Stadhuis Haarlem

Ouderen in Haarlem krijgen aantrekkelijke verhuisregeling

De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met alle woningcorporaties een regeling opgesteld. Deze regeling ‘Ouder worden en prettig wonen’ geeft ouderen voorrang op het verkrijgen van een sociale huurwoning bij de corporaties uit de stad. Hiervoor gelden wel een paar belangrijke voorwaarden. De regeling is uniek in Nederland en geeft aan dat gemeente en corporatie echt kunnen samenwerken om ouderen in beweging te krijgen.

 

Verhuizen? Veel hobbels

GeneratieThuis zet zich in om gelukkig oud worden in eigen woning te ondersteunen. Maar soms kan verhuizen voor een bewoner toch een betere optie zijn. Vooral voor mensen met een kleine portemonnee komen dan een aantal hobbels in beeld. Is er wel een fijne woning beschikbaar en kost het allemaal niet te veel?
Oudere woningzoekenden worden vaak gehinderd bij het zoeken van een huis. Niet bewust, maar soms is er niet per direct een woning beschikbaar die voldoet aan de eisen. Of kan de bewoner alleen maar doorstromen naar een woning van dezelfde woningcorporatie. Daarnaast is vaak de huur veel hoger dan de huidige huur of zijn de verhuiskosten gewoonweg te hoog.

 

Wat houdt de regeling in?

Ouderen (65+) die een sociale huurwoning met een trap in Haarlem bij de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen, Woonzorg Nederland, Rosehaghe of Ymere huren met een jaarinkomen lager dan €36.798 kunnen gebruik maken van de regeling Ouder Worden en Prettig Wonen. Zij krijgen in Haarlem voorrang op een gelijkvloerse sociale huurwoning. De regeling kent een verhuisvergoeding van €1.000. En is de nieuwe woning daadwerkelijk duurder, dan kan de bewoner de bestaande huurprijs meenemen. Voor mensen die het zoeken naar een huis allemaal te moeilijk vinden en door de bomen het bos niet meer zien is het mogelijk een verhuiscoach in te schakelen.

 

Deze regeling heeft in 2018 al tot zo’n 25 verhuizingen geleid.
Meer informatie bij:

Prewonen

Ymere

 

Foto: Flickr.com Copyright CC  Bogdan Migulski

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.