Whatsapp

Leer over Whatsapp-groepen voor ouderen

Hoe kun je ouderen in dorpen of in wijken ondersteunen met Whatsapp groepen? Biedt het mogelijkheden om hun sociale contacten uit te breiden, om (hulp) vragen te stellen en hun netwerk te verstevigen? Deze vraagt leeft bij GeneratieThuis.
Tijdens onze Mijn Huis Op Maat-bijeenkomsten geven inwoners aan dat ze graag op het platteland wonen vanwege de rust, ruimte en natuur. Ze geven ook aan dat eenzaamheid en een beperkt sociaal netwerk hen soms kwetsbaar maakt. Dit wordt versterkt door de ligging van de woning, maar ook omdat ze bijvoorbeeld geen familie in de buurt hebben. Doordat de overheid steeds minder zaken centraal wil organiseren moeten dorpen en wijken samen zelf meer taken oppakken. Dit lijkt op het eerste gezicht een achteruitgang, maar deze ontwikkeling biedt ook nieuwe mogelijkheden. Alleen moet je ze wel anders organiseren.

Mijn Huis op Maat wil samen met een gebiedsteam een proef starten om sociale technologie (bijvoorbeeld WhatsApp) in te zetten om ouderen meer in hun kracht te zetten en langer zelfstandig te maken.
Tijdens deze pilot willen we een aantal vragen beantwoorden:
  • Werkt een gemêleerde groep met oud en jong of werkt een homogene groep beter met alleen ouderen?
  • Wat is een goede groepsgrootte?
  • Wat moeten mensen leren over het gebruik van Whatsapp?
  • Hoe leer je mensen te vragen?
  • Wat zijn succes- en faalfactoren?
  • Op welke thema’s heeft WhatsApp de meeste toegevoegde waarde?
  • Hoe organiseer je een vorm van beheer en hoe deze kan schakelen met het gebiedsteam en andersom?
GeneratieThuis zoekt een gemeente of een gebiedsteam die interesse heeft om samen een pilot te starten. Heeft u interesse? Neem dan zeker even contact met ons op.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.