een sensor systeem monitort alles wat de bewoner doet

Janna woont alleen

  Janna is 93 en 't gaat niet meer zo soepel. Ze woont alleen en vergeet veel. Haar zoon, de buren, de hulp in de huishouding zijn bezorgd. Zij willen graag weten of Janna wel genoeg eet, drinkt, niet 'gevallen is of ziek. Maar ja, hoe regel je dat? De wetenschap en de techniek zijn hard bezig met het bedenken van oplossingen voor mensen zoals Janna.  Zo introduceerde Philips het sensorenplatform CareSensus en testte dat uit bij een aantal cliënten van de Amsterdamse zorginstelling Cordaan. Sensoren voor rust Het Philips systeem is gebaseerd op sensortechnologie. Het zorgt dag en nacht voor overzicht en biedt daardoor de...

Lees meer
woningaanpassingen voor senioren

Is uw huis al seniorproof?

  Dertig jaar geleden schreven de buren van mijn ouders zich in voor een bejaardenhuis. Mijn ouders vonden het maar niks. Ze bleven "lekker op zichzelf wonen” en waren hun tijd vooruit. Ze waren zelfredzaam avant la lettre maar nadenken over woningaanpassingen was er nog niet bij.   Verzorgingshuis Dat mijn oma op haar 87e naar een aanleunwoning verhuisde, vonden ze wel passend. Oma woonde immers al tientallen jaren alleen en begon een beetje te kwakkelen met haar gezondheid. Een fijn idee dus om verzorging uit het aanpalend verzorgingshuis achter de hand te hebben. Voor zichzelf zagen ze een gang naar een verzorgingshuis of nog erger een...

Lees meer

Ouderen meer bewust over aanpassing woning. Maar doen niets.

Steeds meer ouderen beseffen dat het belangrijk is om na te denken over hun woonsituatie in de toekomst, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf opdracht tot dit onderzoek.   Bewustwording en besluitvorming Het merendeel van de ouderen lijkt te beseffen dat het wenselijk dan wel noodzakelijk is om over de geschiktheid van de woonsituatie na te denken. Dit besef betekent echter niet dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt: de meeste ouderen doen vervolgens namelijk niets.  “Je kunt je er wel bewust van zijn, maar in de praktijk wordt de beslissing uitgesteld. Dan komt het pas aan de orde...

Lees meer
caresensus werkt met sensoren overal in huis

Hoe werkt CareSensus

  Een systeem met overal sensoren in huis en een platform waarop alle verzamelde data tezamen komt, dat is t lifestylemonitoring. Het "leest en leert" hoe de bewoner zich  gedraagt en merkt veranderingen op zodat er vroegtijdig in gegrepen kan worden.  Lees ook hoe Janna met een dergelijk systeem geholpen kan worden. [embed]https://youtu.be/WWDnMtdWsrE[/embed]...

Lees meer

Wordt eHealth en Domotica vergoed?

  'Hoe zit het met de vergoeding voor eHealth of Domotica?' Logische vraag want technologische hulpmiddelen zijn best prijzig. De overheid, ziektekostenverzekeraars en gemeentes zijn inmiddels overtuigd van het nut van technologie in en rond huis. Ze vergoeden deels slimme hulpmiddelen mits er een medische indicatie is. Indicatie Met zo'n indicatie kunt u aanspraak doen op een vergoeding voor bijvoorbeeld personenalarmering, een robotarm en een computer om de omgeving te besturen uit het basispakket.  Wie aanvullende verzekeringen heeft, kan vaak nog meer technologische hulpmiddelen vergoed krijgen. Altijd wel met medische indicatie. Gemeentepotjes Gemeentes vergoeden domotica toepassingen indien die aanpassingen thuis (blijven) wonen mogelijk maakt. Dat betekent...

Lees meer